Over ons

“Wie van zijn bezit iets weggeeft, geeft slechts weinig.
Echt geven is jezelf geven.”

Kahlil Gibran, dichter, filosoof en kunstenaar

Een regionale toekomst

WZC Huize Roborst en WZC Home Sint-Franciscus werken al heel lang samen als bevriende verenigingen met dezelfde idealen en visie, zowel onder de directies als onder de bestuursleden. Dat resulteerde in steeds meer kleine en grote voordelen, waar beide woonzorgcentra elk om beurt konden van profiteren. Solidariteit op moeilijke momenten maakte integraal deel uit van die samenwerkingstraditie.

In 2018 beseften we dat een losse samenwerking niet meer voldoende is om kwaliteitsvol en economisch gezond te kunnen blijven innoveren en te voldoen aan de vele verwachtingen en complexere uitdagingen. Er werd bewust en met enthousiasme gekozen voor een efficiënte fusie van beide verenigingen en sinds 1 januari 2019 gaat de beheersinstantie verder als vzw Zorgnetwerk Cur@-Z.

Deze fusie zette de lijnen uit voor de opdracht van morgen, waarbij een gemeenschappelijk bestuur en directie samen sturing geven aan de werking van WZC Huize Roborst en WZC Home Sint-Franciscus, en aan de projecten van en voor morgen. Het blijft de ambitie van Cur@-Z om in beide gemeenten – graag samen met nog andere niet-winstgedreven woonzorgcentra in de Vlaamse Ardennen – een ‘betekenisvol leven te garanderen aan kwetsbare ouderen door samen afspraken te maken over een kwaliteitsvolle zorgverlening in een aangename woon- en werkomgeving’. Vanuit die opdracht is Cur@-Z ook bewust actief lid van Zorgnet-Icuro als sectorale koepelorganisatie.

Het minste wat een senior mag verwachten aan het einde van een lang leven is het recht om voor zijn gedachten en wensen uit te komen.
Lilian Bohlin, directeur van WZC Tubberödshus in Zweden

De kracht van mensen samen

Zorgnetwerk Cur@-Z is een onafhankelijke vzw, die met een duidelijke traditie en christelijke inspiratie op een maatschappelijk verantwoorde manier sociaal wil ondernemen. De leden van de algemene vergadering komen uit het lokale weefsel rond de woonzorgcentra en uit de groep van belanghebbenden voor onze werking. Zij onderschrijven de opdrachtverklaring en beleven het organisatie-charter van Cur@-Z. En ze geven vertrouwen en mandaat aan een bestuursorgaan om de vereniging op een behoorlijke manier te besturen en in te richten. Het bestuur vergadert maandelijks en rapporteert aan de leden over haar beleidskeuzes om de missie en visie van de vereniging te realiseren. Het bestuur creëert tevens de randvoorwaarden om daar als organisatie succesvol in te zijn, en neemt de verantwoordelijkheid om de middelen die we daarvoor van de overheid mogen inzetten op een gezonde manier te beheren.

Het huidige bestuur

 • Marc Van Huffel uit Oudenaarde, als voorzitter van de vzw
 • Martine Van Houcke uit Zwalm, als ondervoorzitter van de vzw
 • Gilles Slots uit Oudenaarde
 • Paul Bilau uit Kluisbergen
 • Marc Messiaen uit Kluisbergen
 • Nestor Petit uit Zwalm
 • Zr. Lieve Waeyaert uit Gent
 • Caroline Deprez uit Lochristi

Dit bestuur is dankbaar naar de vele vrienden en vriendinnen die als gewezen bestuurders tijdens de voorbije 35 jaar mee verantwoordelijkheid hebben genomen.

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door het directiecomité dat de dagelijkse verantwoordelijkheid heeft in de erkende woonzorgcentra.

Het directiecomité:

 • Johan Rotsaert is als directeur ‘woonzorg’ aanspreekpunt voor WZC en DVC Huize Roborst in Zwalm. Johan vertegenwoordigt tevens de vereniging bij Zorgnet-Icuro en bij de eerstelijnszone.
 • Klaus Van Hoecke is als directeur ‘organisatie’ verantwoordelijk voor de sturing en coördinatie van enkele specifieke projecten binnen de vzw. Klaus zijn blik is gericht op enkele inhoudelijke toekomstoefeningen die garant moeten staan voor een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening die werkt zoals er beloofd werd aan de bewoner, en zoals er verwacht wordt door de overheid.
 • Stijn Vandommele is als directeur ‘woonzorg’ aanspreekpunt voor de werking van WZC Home Sint-Franciscus en GAW Casteelbosch in Kwaremont evenals voor GAW Orchidee en project Zorgzame Buurt in Ruien.

Copyright 2022 Cura-z vzw     Privacy     Disclaimer