Palliatieve zorgcultuur

“Het vereist uiterlijke moed om te sterven, en innerlijke moed om te leven.”

Lao-Tse, filosoof

Wanneer het einde nadert

Wanneer genezing niet meer mogelijk is, bieden we in de laatste levensfase van onze bewoner palliatieve zorg. Samen met de palliatief verpleegkundigen en de werkgroep werken we een palliatief beleid uit, gesteund op volgende aandachtspunten:

  • We houden rekening met de eigen geloofsovertuiging van de bewoner.
  • We zorgen voor een goede pijnstilling en hebben oog voor lichamelijk comfort.
  • We bieden hulp bij verdriet, angst, eenzaamheid en alle andere emoties die gepaard gaan met deze levensfase.
  • We geven gehoor aan de gevoelens van de bewoner en zijn/haar familie.

Palliatieve zorg gebeurt steeds in overleg met de bewoner zijn/haar familie of naasten en de huisarts.

Waar je ook bent ik zou het niet weten, niet in afstand of tijd te meten.
Maar ik heb je bij me, diep in mij, daarom ben je zo dichtbij.

Toon Hermans

Heb je een specifieke vraag over deze dienstverlening?

Copyright 2022 Cura-z vzw     Privacy     Disclaimer