Ons hart klopt voor u

“Ouder worden is een fascinerend proces waarin
we worden wie we altijd hadden moeten zijn.”

Karl Jaspers, filosoof

De mens die het meest geleefd heeft, is niet hij die de meeste jaren telt,
maar hij die het het diepst ervaren heeft.

Jean-Jacques Rousseau, Franse filosoof

Ons hart klopt voor u

Elke voorziening met het label ‘Ons hart klopt voor u’  onderschrijft dezelfde engagementen, waarbij mens en zorg centraal staan. Zo gaan we samen voor echte levenskwaliteit in een veilige zorgomgeving. Want ons hart klopt voor u.

Persoonlijke zorg

Goede, persoonlijke zorg gebeurt met hoofd, hart en handen. Dat is kijken naar wat onze ouderen nodig hebben op elk specifiek moment. We focussen zoveel mogelijk op wat nog wél kan, niet op de beperkingen. We proberen jullie verwachtingen waar te maken en hebben aandacht voor alle aspecten die het leven mooi maken.

Een hartelijke thuis

We verwelkomen onze ouderen in een warme omgeving waar ze zich met een gerust hart thuis kunnen voelen, waar ze kunnen leven op hun eigen ritme en waar zelfs hun bezoek graag komt. Babbeltjes slaan met de mensen om hen heen hoort daar natuurlijk ook bij. Bij ons heerst een open en huiselijke sfeer, met oog voor de seizoenen, de natuur en de kleine gelukskes die het leven kleuren.

Warme, gemotiveerde én deskundige mensen

Zorg is mensenwerk. Een passie voor de ouderenzorg is dan ook wat al onze medewerkers typeert. Niet alleen de vraag ‘wat kan ik voor je doen?’, maar ook ‘wie kan ik voor je zijn?’ drijft ons. Samen, als één team zetten we alles op alles om onze bewoners de beste zorg te geven: professioneel, empathisch en met respect voor ieders inbreng. Zo dragen onze mensen onze ouderen een oprecht warm hart toe.

Een zorgtraject vanuit dialoog

Open communicatie is ons vertrekpunt. We luisteren naar de wensen, noden en mening van onze bewoners. We waken erover dat we beslissingen over hun zorg eerlijk en duidelijk met hen en/of hun naaste omgeving bespreken. Ook als het om moeilijke boodschappen gaat.

Levenskwaliteit en welzijn centraal

Bij ons kunnen onze ouderen een goede oude dag beleven. Samen zoeken we naar betekenisvolle activiteiten die bij hen passen. Steeds met de volle aandacht voor alle aspecten van het leven. En dat is niet alleen de zorg, maar ook lekker eten, geborgenheid, sociaal contact,… kortom, alles wat het leven zinvol maakt. We zijn pas tevreden als het voor onze bewoner als thuiskomen voelt.

Sociaal ondernemerschap

De zorgvoorzieningen met het label ‘Ons hart klopt voor u’ zijn sociale ondernemers. Dat betekent dat zij geen winst uitkeren aan aandeelhouders. De subsidies van de overheid en uw bijdragen dienen enkel voor de optimale werking van het zorgcentrum. Als er op het einde van het jaar winst is, wordt die geherinvesteerd in de zorg en het personeel.

Copyright 2022 Cura-z vzw     Privacy     Disclaimer