Multidisciplinaire teams

“Waarom moeilijk doen als het samen kan.”

Loesje

Multidisciplinaire teamwerking

Samen met onze zorg- en verpleegkundigen, sociale dienst en huisartsen maken ook onze therapeuten deel uit van onze multidisciplinaire teamwerkingen. Het voordeel van een multidisciplinair team is dat al onze medewerkers – elk binnen hun expertise, betrokken zijn waardoor het team een completer advies kan geven of met betere oplossingen kan komen.

Activiteiten (her)aanleren

Onze ergotherapeuten helpen onze bewoners die door lichamelijke, cognitieve of psychische beperkingen problemen ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse handelingen. Ze bekijken samen met de bewoner wat hij/zij belangrijk vindt en zoeken naar de gepaste zorgopties en –aanpassingen.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Pipi Langkous

De voordelen van bewegen

Bewegen heeft niet alleen voordelen voor het mentaal welbevinden, het voorkomt vallen, men slaapt beter, voelt zich fitter, het gewicht blijft op peil, de bloeddruk gaat omlaag en het helpt bij depressie. Bij lichamelijke pijn en bewegingsproblemen bieden onze kinesitherapeuten hun hulp aan. Zij zorgen voor specifieke oefeningen op maat die al dan niet aangevuld worden met massage en fysiotechniek. En er zijn ook zorgverleners in huis die zorgmassages en reikibehandelingen kunnen aanbieden waar nodig.
Bewegen is trouwens ook goed voor mensen met dementie. Door te bewegen worden ook de hersenen in beweging gebracht waardoor dementie kan vertragen en de omstandigheden mogelijks zelfs kunnen verbeteren.

Denk aan wat je nu kunt en niet aan wat je vroeger allemaal kon.

Wanneer ‘communicatie’ misloopt

Onze logopedist wordt voor beide huizen ingeschakeld wanneer nodig. Zij houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van de communicatiestoornissen en –beperkingen van onze bewoners. Meerbepaald op het gebied van stem, adem, taal, spraak, gehoor en slikken bij eet- en drinkproblemen.

Een gezond lichaam...

Ook onze huisdiëtist werkt voor beide huizen. Zij is opgeleid om onze bewoners voedingsadvies op maat te kunnen geven en ze daarbij te coachen, ook bij herstel. Ze biedt ook hulp aan bewoners die niet meer weten hoe ze moeten eten om gezonder te leven.
Daarnaast houdt ze ook een oogje in het zeil in onze keukens, niet alleen naar opdienen toe, maar ook de hygiënenormen worden strikt in het oog gehouden. Verder neemt zij regelmatig voedingsbevragingen af en past ze de menu’s aan op basis van de resultaten van de enquêtes.

Als je met je hoofd praat, zal je spreken met het hoofd van een ander. Als je vanuit je hart spreekt, zal je het hart van de ander raken.
Spreek je vanuit je ziel, dan bereik je andermans ziel.

Italo Magni, motiverend spreker

... een gezonde geest

In onze beide huizen is er een huispsycholoog aanwezig die gespecialiseerd is in de ouderenproblematiek. Ze onderzoeken en behandelen de bewoners die problemen hebben op het gebied van cognitie, gedrags– en stemmingswisselingen zoals depressie, eenzaamheid, sociale isolatie, angst en verwerkingsproblemen. Ouderen kunnen ook een bijkomende kwetsbaarheid hebben voor het ontwikkelen van psychologische problemen, omdat deze fase van het leven meer gepaard kan gaan met verlies: het verlies van een partner, familie en/of vrienden, verlies van autonomie en zelfstandigheid, verlies van een woning en financieel verlies. Deze zware verliezen trachten onze psychologen samen met onze trajectbegeleiders zo goed mogelijk te kaderen en er zo nodig de juiste begeleiding voor te vinden.

Taal is een goede aanwijzing van hoe jij jezelf ziet.

Stephen R. Covey, schrijver

Mensen zijn verhalenvertellers​

In WZC Huize Roborst vertelt een verhalend vaktherapeut op regelmatige basis kortverhalen en sprookjes.

Mensen hebben in het algemeen behoefte immers aan verhalen waarin ze iets van zichzelf herkennen zodat de grillige en onvoorspelbare cyclus van het leven daardoor beter – en vooral visueel – in kaart kan worden gebracht. Door verhalen worden onze dagelijkse gebeurtenissen, ervaringen en verlangens begrijpelijk.

Verhalen voorlezen en erover napraten gebeurt meestal in kleine groep, maar vaak hebben ouderen ook behoefte aan een meer individuele aanpak. De ervaring leert dat de eenzaamheid waarmee onze bewoners kunnen kampen, gerelateerd is aan het missen van diepgaande, verbindende gesprekken ten behoeve van hun psychische welzijn.

Ook cultuur, poëzie en muziek wordt ingezet tijdens deze verhaalmomenten. Vooral muziek zorgt bij ouderen met dementie voor verbinding en een gevoel van opnieuw mens-zijn. Het toepassen van verhalende therapie zorgt ervoor dat onze bewoners zich mentaal goed in hun vel voelen, wat rechtstreeks reflecteert in hun fysieke gezondheid.

Het doel van kunst is niet het uiterlijke van dingen weer te geven,
maar het innerlijke.

Aristoteles, filosoof

Wat woorden niet kunnen zeggen

Voorlopig geven we ook enkel beeldende therapie in ons huis in Roborst. Deze therapie is een laagdrempelige, intuïtieve creatieve methode om tot een betere staat van welbevinden te komen. Het werkt bij al wie inzicht en verdieping wil krijgen in zijn of haar gevoelsleven. Dus ook bij onze bewoners en vaak ook bij ouderen met dementie. Doordat het filterende denkvermogen beetje bij beetje wegvalt, komen onverwerkte emoties en ervaringen vaak te pas en te onpas naar boven. Door kunstzinnig met deze ouderen te werken, leert hun innerlijke gewoel plaats te maken voor diepgaande rust, bezinning en focus. Door hen bijvoorbeeld te laten puzzelen met steentjes of papiersnippers kan net het ‘ik’ helpen opnieuw orde op zaken te stellen in een verwarrend gevoelsleven.

Naast gerichte focus beleven onze bewoners ook heel veel plezier aan deze artistieke sessies. Ze zijn ook fier op wat ze hebben gecreëerd, en terecht. De werkjes worden daarom regelmatig tentoongesteld in de gangen en openbare ruimten van onze huizen.

Heb je een specifieke vraag over onze multidisciplinaire werkingen?

Copyright 2022 Cura-z vzw     Privacy     Disclaimer