Zinsgevingscultuur

“Betekenis geven kan het lijden verlichten.”

Betekenis geven

Zingeving gaat over het geven van betekenis of zin aan levensgebeurtenissen. Het gaat over wat je leven écht de moeite waard maakt en hoe we het leven kunnen begrijpen. Dat gaat van alledaagse zingeving, zoals het vieren van een verjaardag, tot het geven van morele, godsdienstige of filosofische bijstand naargelang de eigen geloofsovertuiging.

Binnen ons netwerk draagt immers iedereen de christelijk-evangelische traditie van Zorgnetwerk Cur@-Z mee uit, en dit op een manier die elke andere overtuiging toelaat en respecteert. Onze trajectbegeleiders informeren daarom bij opname of de geloofsovertuiging van de bewoner meegedeeld dient te worden en of men in dit kader speciale wensen heeft.

De pastorale werkgroep, die bestaat uit bewoners, directie, personeel en vrijwilligers, zorgt o.a. voor het organiseren van misvieringen, gebedswakes, bedevaarten,… .

Wekelijks is er een eucharistieviering. Tweemaandelijks is er een misviering voor de bewoners met bijzondere zorg. Rond kerkelijke hoogdagen worden aangepaste vieringen aangeboden.

Echte liefde maakt nooit stukken.

Heb je een specifieke vraag over deze dienstverlening?

Copyright 2022 Cura-z vzw     Privacy     Disclaimer