Oriënterend kortverblijf

“Mijn gezicht draagt al mijn herinneringen. Waarom zou ik die uitwissen?”

Diane von Furstenberg, modeontwerpster

Oriënterende tijdelijke opvang en zorg

Dit richt zich op ouderen (65+) met zorgnoden die thuis wonen en zich in een potentiële crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis extra ondersteuning nodig hebben om de terugkeer naar huis voor te bereiden. Als een terugkeer naar huis niet mogelijk blijkt, kunnen de oudere persoon en zijn of haar mantelzorger(s) voorbereid worden op een verblijf in een aangepaste woonzorgvorm.

Door de observatieperiode en het zorg –en ondersteuningstraject die het oriënterend kortverblijf aanbiedt, wordt de gezondheids- en welzijnssituatie van de oudere persoon geobserveerd en diens sociale context in kaart gebracht.

Een centrum voor Oriënterend Kortverblijf biedt volgende diensten aan: verblijf persoonlijke en verpleegkundige verzorging, ondersteuning in het revalidatieproces, zinvolle dagbesteding en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning e sociale contacten met andere bewoners.

U kan er verblijven voor een periode van 1 tot 60 aaneensluitende dagen. Uw verblijf kan met een maximum van 30 dagen verlengd worden als kortverblijf, maar niet oriënterend.

Voor reservatie of voor specifieke vragen, contacteer onze sociale dienst op het nummer 055/49 61 66 of via mail: socialedienst@huizeroborst.be.

Je hoeft niet de hele weg te zien om de eerste stap zetten.

Copyright 2022 Cura-z vzw     Privacy     Disclaimer