Historiek

“Dat is de vreugde om de kleine dingen: de sleutel
om overal en altijd een beetje gelukkig te zijn.”

Phil Bosmans, schrijver

Een stukje geschiedenis

WZC Huize Roborst is als ouderentehuis ontstaan in 1990, opgericht door enkele pioniers die elkaar vonden in een gemeenschappelijk idee binnen het Zwalmse christelijke sociale middenveld.

Dankzij het engagement en de daad bij het woord voegen van vele medestanders en enkele sociale organisaties kon er na de oprichting van een vzw vrij snel gestart worden met de verbouwingen van het oude kloostergebouw in Roborst. De Zusters van Maria gaven hun inspiratie en opdracht door om te zorgen voor behoeftige ouderen in een erfpacht van de site in de Kloosterstraat. In 2006 verhuisden ook de bewoners van het ouderentehuis Sint-Ursmarus in Zegelsem naar hun nieuwe stek in Roborst.

Het ouderentehuis groeide nadien in verschillende fasen en met veel inzet van De Vriendenkring uit tot een erkend verblijf voor een korte of lange periode, stap voor stap aangevuld met dagverzorging, thuisbegeleiding, en een bloeiend seniorenrestaurant.

De vereniging is reeds 15 jaar bezig met het plannen van een nieuwbouw, die ervoor moet zorgen dat het huis een moderne en comfortabele thuis kan blijven voor de ouderen van morgen die zorg zoeken in een aangename woonomgeving dichtbij huis.

Binnen enkele jaren zal er een nieuw toekomstbestendig woonzorgcentrum gebouwd worden in de Gaverbosdreef in Munkzwalm, in de kern van de gemeente. Deze droom krijgt steeds meer vorm, dankzij het harde werk en een gedeelde droom van vele partners.

Copyright 2022 Cura-z vzw     Privacy     Disclaimer