Extra zorg en langer thuis blijven​

“Mijn gezicht draagt al mijn herinneringen. Waarom zou ik die uitwissen?”

Diane von Furstenberg, modeontwerpster

Extra zorg en langer thuis

Zorgnetwerk Cur@-Z vzw participeert en is drijvende kracht achter het zorgverbredingsproject (ZP3) Xtra Zorg & Langer Thuis. Dit is een samenwerkingsproject tussen CM en woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties uit onze regio. Hierbij worden kwetsbare 60-plussers en hun mantelzorgers op diverse manieren ondersteund zodat men zo lang mogelijk kwalitatief thuis kan blijven wonen.

De ondersteuning kan bestaan uit nachtzorg, psychosociale ondersteuning, ergotherapeutische begeleiding,… . De verschillende partners gaan voortdurend in overleg met elkaar om de zorgdiensten maximaal af te stemmen op uw noden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze ZP3-Medewerker Pepijn Ornelis op het nummer 0471/700 806 of via mail.

Stel je eens voor…
dat je lichaam luistert naar alles wat jij denkt en zegt.
Hoe zou je dan over je lichaam praten?
Wat zou je kunnen zeggen dat het zich geliefd voelt?
Wat zou het voor je mogen doen?
Stel je eens voor dat dat zo zou kunnen zijn…

Copyright 2022 Cura-z vzw     Privacy     Disclaimer