Tubbe als inspiratiemodel

“De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is.”

Godfried Bomans, schrijver

Het Tubbemodel dwingt ons om onszelf vragen te stellen: hoe kunnen
we onze organisatie verbeteren om haar klaar te stomen voor de toekomst?
En dat is een toekomst waarin de participatie van onze bewoners en
van onze medewerkers als vanzelfsprekend zal worden beschouwd.

Renaat Lemey, algemeen directeur Open Kring vzw in Ardooie

Waar het goed wonen en werken is

Tegenover de signalen uit de zorgsector over hoge werkdruk en gebrek aan personeel, is het fijn te weten dat er ook inspirerende organisatie- en beheersmodellen bestaan. Het Scandinavische Tubbemodel bijvoorbeeld, maakt van woonzorgcentra leef- en werkplekken die de bewoners responsabiliseren en het personeel motiveren. In een nieuwe publicatie deelt de Koning Boudewijnstichting de ervaring van zes pilootprojecten die ze steunde bij het invoeren van een bestuursvorm waarbij bewoners én personeel betrokken zijn.

Woonzorgcentra staan voor een stevige uitdaging: verzekeren dat hun bewoners de nodige zorg krijgen rekening houdend met hun individuele noden en wensen, in een kader dat even aangenaam is voor het personeel als voor bewoners. Regelmatig wordt in de media de alarmbel geluid dat deze ambitie botst op veel moeilijkheden: lastige werkvoorwaarden voor het verzorgend personeel, tijdsdruk en de vele uit te voeren taken, te weinig tijd voor de bewoners…

De relatie op het voorplan

Tubbe – naar de naam van het Zweedse woonzorgcentrum Tubberödshus, dat dit organisatie- en beheersmodel toepast – gaat ervan uit dat de uitdagingen waarmee woonzorgcentra worden geconfronteerd, relationeel moeten worden aangepakt. In dit model wordt er gezamenlijk beslist en de participatie van iedereen (bewoners, personeel, families,…) wordt aangemoedigd.

De bewoners worden volledig betrokken bij het leven in de instelling, bijvoorbeeld door mee te werken aan evenementen en in themagroepen, door te helpen bij het klaarmaken van de maaltijden, of door het verdelen van de post. De personeelsleden kunnen uit hun rol als verzorgende stappen en in het kader van sociale activiteiten inzetten op andere vaardigheden. Ze worden aangemoedigd om meer tijd door te brengen met de bewoners en te luisteren naar hun noden en wensen, zodat ze opnieuw het gevoel krijgen dat ze een stimulerend en voldoening schenkend beroep uitoefenen.
De directie verandert zelf van rol, en treedt veeleer op als coach dan als manager. Verbondenheid met de families wordt aangemoedigd, bijvoorbeeld via de participatie aan maaltijden en activiteiten van de instelling.

Een woonzorgcentrum wordt (opnieuw) een aangename, motiverende
leef- en werkplek, waar de vaardigheden van iedereen worden ingezet
in dienst van allen – de hoogste waarde van Tubbe.

Een evaluatie na anderhalf jaar werken met het Tubbemodel in de zes woonzorgcentra levert de volgende resultaten op:

  • 53% van de personeelsleden bevestigt dat de zorg op hun afdeling (aanzienlijk) verbeterd is.
  • 67% van de personeelsleden (tegenover 50% bij de start) verklaart ‘dat ze invloed hebben op de manier waarop hun afdeling werkt’.
  • 39% van de bewoners (tegenover 19% bij de start) bevestigt dat ze overleggen met het personeel bij het nemen van beslissingen (over voeding, meubilair, activiteiten…).
  • 61% van de bewoners (tegenover 46% bij de start) gaat ‘volledig akkoord’ met de uitspraak ‘Het personeel luistert als ik vragen of problemen heb’.

Bron: https://www.zorgneticuro.be/nieuws/het-tubbemodel-meer-tevredenheid-bij-personeel-en-ouderen

Copyright 2022 Cura-z vzw     Privacy     Disclaimer